Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/spatialcitizenship.org/public_html/wp-content/themes/oxygen/library/functions/core.php on line 32
Kurs – TR

Kurs – TR

Mekân Kavramları Jeo-medya Teknolojisi & Metodoloji Vatandaşlık Eğitimi Kavramı Jeo-dedya İletişimi ve Yansımalar
Öğrenme Etkinliği: Hazırlık Mekânsal Kavramlara Giriş CBS&T Alanına Giriş Vatandaşlık Eğitimine Giriş Jeo-Medya İletişimine Giriş
Öğrenme Etkinliği: Araştırma Mekân Yapısı & Mekânsal Düşünme Temel GM Uygulamaları Katılım ve Mekânsal Eylem Karşı haritalar & Alternatif Mekânsal Vizyonlar
Öğrenme Etkinliği: Oluşturma Eylem & Mekân Gelişmiş GM Uygulamaları Jeo-medya ile Anlaşma ve Karar Verme GM İletişimi & Yansıma

Öğrenme Etkinliği: Uygulama Araştırma: SPACIT’e ilişkin farklı konular

Mekân Kavramları – Modül 1

Giriş: Modülün Amacı

Bu modülün amacı kursiyerlere mutlak ve göreceli mekansal kavramlar ile temsiliyetlere kapsamlı bir ilişki kurdurmayı sağlamaktır. Fiziksel maddenin eklenmesi ile alanın göreli kavramları mekânın toplumsal inşasını içermektedir. Mekânsal Düşünme (NRC 2006) yaklaşımına takiben fiziksel mekân, alanın mutlak kavramları, temsil araçları ve sorgulama süreçleri ile ifade edilir.

Kursiyerler, vatandaşlık, mekân ve toplum arasındaki bağlantıyı anlayacaklardır.

 

Etkinlik Listesi Süre
Modül 1.Ünite 1 (ör. 1.1): Günlük Coğrafya 180 dk.
Modül 1.Ünite 2 (ör. 1.2): Mekânsal Düşünme 90 dk.
Modül 1.Ünite 3 (ör. 1.3): Eylem ve Mekan 135 dk.

Öğrenme Sonuçları

Bu modül öğretmenlere:

 1. a) mekanın nasıl oluşturulduğunu gözden geçirir
 2. b) eylem ve iletişimin mekanı nasıl şekillendirdiğini anlama
 3. c) alanların itiraz edilebilir olduğunu öğrenme
 4. d) GM’in alanı oluşturmada nasıl katkı sağladığını öğrenme

 

Download – Modül 1 Unit 1.1 Unit 1.2 Unit 1.3

Jeo-medya Teknolojisi & Metodoloji – Modül 2

Giriş: Modülün Amacı

Bu ünitenin amacı kursiyerleri günlük sosyal eylemlerinde Web 2.0-tabanlı dijital geo-medya (GM)’yı güçlü bir araç olarak kullanacakları anlamlı ve yaratıcı bir hale getirmektir. Bu nedenle, Coğrafi Bilgi Bilimi & Teknolojileri alanı ile ilgili olarak modül, GM bilgisini işlemek ve coğrafi veri oluşturmak için temel metodolojik bilgi ve becerilere sahip olmayı sağlar. Bu, teknik iletişim açısının yanı sıra sosyal ağ formundadır.

GM’in üretim, tüketim ve tahmini ile ilgili olarak yapılan analiz, GM’in yanı sıra sosyal ağ ağırlıklı teknik iletişim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi.

Üniteyi tamamladıktan sonar, kursiyerler öğrencilerini şu şekilde destekleyebilir:

 • Dijital dünya kavramlarını ve araçlarını tanıma ve gösterme
 • CBSbilimi ve Teknoloji Alanları (GIS&T)’nın kavramsal temellerini açıklamak, özellikle coğrafi bilgi olanlar (ör. mekan, zaman, zaman ve mekan arasındaki ilişki ve özellikleri) ve coğrafi bilgi bileşimleri (ör. ayrık işletmeler, olaylar ve süreçler, zaman içindeki mekan ve alanlar)
 • Kartografyanın temel ilkelerini uygulamak için verilerin görselleştirmeleri göz önüne alındığında (ör. harita oluşturmak için materyal kaynağı ve veri soyutlama: sınıflandırma, seçim ve genelleme), harita tasarımında (ör. harita tasarım temelleri, sembolleme, renklendirme, topografya), harita kullanımı ve değerlendirmesi (ör. okuma, yorumlama, analiz etme, haritaların değerlendirmesi, belirsizliğin etkisi) temelleri ile ilişkilendirilebilir.
 • Farklı GM potansiyelleri içerisinde mekânsal olarak ifade edilen fikirleri, görüşleri ve vizyonları kıyaslamak.
 • Yaşamboyu öğrenme anlamında kendi jeoinformasyon bilgilerini ve becerilerini oluşturma ve sürdürme yollarını sorgulamak

 

Ünitelerin Listesi Duration
Modül 2.Unite 1: CBS’ye Giriş & T Etki Alanı (T Domain) 120-160 dk.
Modül 2.Unite 2: Temel Geo-medya Uygulamaları 120-180 dk.
Modül 2.Unite 3: Gelişmiş Geo-medya Uygulamaları 6-8 saat

 

Öğrenme Çıktıları

Modülün sonunda, aşağıdaki öğrenme çıktıları ele alınmış olacaktır:

Tüketim

 • Kamuya ait geo-enformasyon kaynaklarını tanımlamak örneğin, CBS(web) uygulamalarının açık verileri, PPGIS, coğrafi veri tarayıcılar, veri tabanları ve meta veri katalogları.
 • Günlük hayatta ve toplumda farklı GM örnekleri
 • Bilgiye ulaşmak için günlük hayatta farklı GM’ler kullanmak
 • Online haritalar ve sanal küreler ile kitap okurken, gezinirken ve yön belirlerken CBS (web) uygulamaları gibi birisinin yerini ve gideceği yeri bulmak
 • Genel ve topografik yönleri, ölçekler arasındaki hareketleri, kontrol bakış açıları ve değişen temaları işlemek

Analiz

 • Genel olarak mekânsal problemlerin çözümünde uygulanan analitik işlemler gerçekleştirmek ve CBS tabanlı mekânsal veri analizi uygulamak ör. öznitelik ve mekânsal sorgu gerçekleştirmek, tamponlar, bindirmeler oluşturmak, mesafe, uzunluk, yön, şekil, alan ve yakınlık gibi geometrik hesaplar yapmak.
 • Mekansal olgulara yönelik çeşitli GM araçları kullanarak yaklaşık olarak basit sorulara cevap vermek ve tek adımlık analitik görevleri yerine getirmek için uygulamak ve organize etmek.
 • Gerçekleşen analitik bir görevin sonuçlarını değerlendirmek

Varsayım/Prosumption

 • İşbirlikçi GM ortamı içerisinde seçeneklerin bir kısmı olarak veri bölümünü düzenlemek ve görselleştirmek
 • İşbirlikçi GM ortamı içerisinde yerleri değerlendirmek, derecelendirmek veya ilgili etiket özelliklerini değiştirmek ve ayarlamak
 • İşbirlikçi GM ortamlarında alternatif mekansal senaryolarla ilgili yorum oluşturma

Üretim

 • Coğrafi bilginin nasıl işlenmesi, yönetimesini ve sunulmasını göstermek ör. harita çizme, GI tabanlı sistemler dahilinde coğrafi veri işleme
 • Günlük hayatta mobil cihazları kullanarak (GPS veya Wi-Fi-tabanlı) temel verileri elde etmek
 • İşbirlikçi GM ortamları dâhilinde GPS ile kaydedilmiş parçalar, coğrafi kodlu fotoğraf veya taslak önerisi haritaları kullanıcıların coğrafi verilerisine katkı sağlayabilir.

 

Download – Modül 2 Unit 2.1 Unit 2.2 Unit 2.3

Vatandaşlık Eğitimi Kavramı – Modül 3

Giriş: Modülün amacı

Vatandaşlık Eğitimi Kavramı modülü, Mekansal Vatandaşlık için gerekli fikirleri anlamak ve önemli değerleri anlamayı amaçlamaktadır; ör. demokratik ilkeler ve temel insan hakları.

Vatandaşlık Eğitimi Kavramı modülü, toplumdaki ilişkilerin güçlenmesi kadar (yeni medya) toplumların ve bilinen kurumların rollerine özen göstermektedir. Öğrenciler, sosyal kuralları göz önüne alarak bilgi, beceri, katılım (mekansal) için gerekli kabiliyet, karar verme yeteneklerine sahip olacaklardır.

Bu modül, üç adet üniteden oluşmaktadır:

 • Mekansal Vatandaşlığa Giriş
 • Katılım ve Mekansal Eylem
 • Jeo-medya ile Anlaşma ve Karar Verme
Ünitelerin Listesi Süre
Modül 3.Ünite 1: Mekansal Vatandaşlığa Giriş 190 dk.
Modül 3.Ünite 2: Katılım ve Mekansal Eylem 190 dk.
Modül 3.Ünite 3: Jeo-medya ile Anlaşma ve Karar Verme 90 dk.


Öğrenme Çıktıları

Bu modülün sonunda öğrenme çıktıları aşağıdakileri gösterecektir:

Meta-seviye

 • Toplumsal kuralların temelde kıymetli olduğunu örneklendirmek
 • Hür vatandaş olarak kendi rolünü tartışabilme, Kişinin kendi ve kolektif çıkarlarını savunmak için istekli olması
 • Arka planda alternatif olarak bulunan sosyal kuralları yeniden düşünmesi
 • Özgür bir vatandaş olarak baskın söylemlere nasıl meydan okunacağı ve bunlara alternatif bakış açıları getirme
 • Farklı türde jeo-medyalar ile demokrasi hakkındaki kişisel görüşlerini dile getirmesi, yayabilmesi.
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel olarak SPACIT’in prensiplerini gerçek hayata, bulunduğu ortama uygulaması

 

Vatandaşlık Kavramı

Değerler ve tutumlar

 • Demokratik ilkeleri ve temel insan haklarını hatırlayın (FK 1)
 • Birlikte yaşamın temel kuralları olarak demokrasi ve insan haklarını uygulama
 • Mekan oluşturma ve pazarlıkta demokratik ilkeleri ve insan haklarını uygulama
 • Bilgi
 • Web 2.0 yolu ile iletişim ve söylemlerin yollarını örnekleme
 • Web 2.0 üzerinden elde edilen bilgileri yeni yollar ile uygulamak
 • Söylemler ve toplumsal kurallar arasındaki ilişkiyi tartışmak
 • Baskın toplumsal kuralları başkaları ille online ortamlarda paylaşma

Katılım

 • Yetkili vatandaş olarak kendi rolünü tartışırma
 • Web 2.0 içerisind GM’in önemini katılımcılar ile paylaşma
 • Dijital GM’leri kullanarak kara verme ve fikir beyanına katkıda bulunma
 • Başkaları ile fikirleri, görüşleri, ifadeleri tartışmak ve dijital GM olanaklarını kullanıp tartışmak
 • Belli başlı mekansal yapılar ve kararları verirken sonuçlarının farkında olma
 • Sosyal toplumlara karşı mekansal karakteristikleri karşılaştırma
 • Baskın söylemlerin ve mekân yapılanması hususunda farklı paydaşların rollerini karşılaştırma
 • Toplumların önemini (ör. internette) katılımcıların alanı olarak tartışın
 • Kurumsal kuralları ve otoriteleri sorgulayın
 • Mekan yapmak için politik kurumların gücünü ve rollerini açıklayın

 

Download – Modül 3 Unit 3.1 Unit 3.2 Unit 3.3

Jeo-dedya İletişimi ve Yansımalar – Modül 4

Giriş: Modülün Amacı

Modülün amacı, dijital jeo-medyadaki (GM) mekansal vizyonları ve yapılanmaları eleştirel biçimde yorumlama (bir seçenek), iletişim kurma zorluklarını ve olanaklarını tanımlamaktır.

Başka bir deyişle, mekânsal temsiliyetlerin oluşumunu; yükselti haritalama geleneğine dayanan farklı GM’ler kullanarak harita, metin, fotoğraf vb. medyalar ile desteklemektir. Diğer bir taraftan, insanların günlük yaşamlarındaki eylemlerin etkisine bakarak GM’leri kullanımını düşünmemizi sağlar. Bu nedenle, geleneksel haritası okuma becerileri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla: (a) mutlak mekan ve sosyal mekan arasındaki yorum; (b) görüşlerini ve bakış açılarını genişletmek için jeo-medyayı sosyal yapılandırma olarak kullanma ve dünyayı temsil etmek ihtiyaçlarına engel koymama (c) kullanıcının, kişinin / kendi hipotezini inşa etme bilincinde olması ve kendi GM’ini tüketmesi konsunda refleksif olması gerekiyor.

 

Her ünite, gündelik yaşamda GM içindeki mekansal temsillerini anlamak uygulama ve uygulamaya yansıtmak, mekânsal yapıların alternatiflerini düşünmek öğrenmek için tasarlanmıştır. “Geo-medya iletişim ve Yansıma” alanındaki mevcut bireysel bilgi ve yeterliliklerine bağlı olarak, öğrenme ve çalışmak üzere üniteleri seçmek serbesttir. Eğer tüm öğrenme üniteleri bu modülde seçilirse, bunun için ardışık süreç önerilir.

 

Ünitelerin Listesi Süre
4.1: GM İletişimine Giriş Uygulama. 120 dk.
4.2: Karşı Haritalar & Alternatif Mekansal Vizyonlar Uygulama. 120 dk.
4.3: Gündelik Uygulamalarda GM Yansıması Uygulama. 120 dk.

Öğrenme Çıktıları

Bu modül öğretmenlere…

 • Jeo-medyaları güçlü iletişim aracı olarak inceleme ve deneme
 • Sivil uygulamaların neden geleneksel uygulamalar (okuma, yazma ve konuşma) gerektirdiği, ayrıca dijital okur-yazarlık ve internet yetkili kullanımı, dijital yetkinlik.
 • Anlamları ve alternatif ifade yollarını karşılaştırma, inandırıcı olmayan ana mekansal senaryolar
 • Jeo-medya kullanımınının sorgulanması ve yansıtılması stratejilerini araştırın.
 • Jeo-medya ile iletişim stratejileri uygulamaları hakkında bilgi edinin
 • Jeo-medya ile tartışma, etkileşim, arabuluculuk ve anlaşmaları konularında egzersizleri yapın
 • Günlük uygulamaları için Coğrafi Bilgi teknolojisi uygulamaları sonuçlarını tartışın
 • GM yapım sürecini ortaya çıkarın (ör. yapısızlaştırma)
 • Gerçek dünya durumları belirleyin, GM öğretim ve iletişim yansımalarını uygulamak için stratejiler geliştirin.

Download – Modül 4 Unit 4.1 Unit 4.2 Unit 4.3