SPACIT Focus

 

Ce este cetăţenia spaţială

Cetăţenia spaţială dezvoltă modul în care să parcurgem lumea din punctul de vedere al a) părţii fizice a lumii, b) conotaţiilor pe care le pot avea obiectele şi mediul înconjurător, c) relaţiilor care stau la baza existenţei conotaţiilor. [1]

Cetăţenia spaţială îşi are centrul în jurul nevoii de creare a unei identităţi europene active, constructive şi implicate.

Abordarea pe care o implică cetăţenia spaţială îşi are rădăcinile în ideea dezbaterii modului în care este utilizată tehnologia şi geoinformaţia, din perspectiva modului de viaţă simplu, şi diferenţele din însuşirea individuală/colectivă a spaţiului în ordinea luării de decizii într-un colectiv. De aici şi relevanţa, pornind de la procesele democratice din planificările locale, urbane şi regionale până la conservarea naturii lor, organizării şi pregătirii individuale pentru fructificarea timpului liber şi chiar voluntariat. Abordările participative bazate pe colective şi postarea informaţiilor şi datelor colectate în domeniu sunt deja în uz. Dezvoltarea acestei înclinări către educaţii secundare permite profesorilor şi elevilor să conştientizeze putere gândirii spaţiale, a geoinformaţiei şi a rolului utilizării (geo)-web-ului ca o unealtă în sensul comunicării şi a participării cetăţenilor.

„Construirea Europei nu este doar o formă de colaborare între state. Este o apropiere între oameni care doresc să meargă împreună mai departe, adaptându-şi activitatea conform condiţiilor schimbătoare ale lumii în timp ce îşi conservă valorile comune moştenite.” [2]

Proiectul SPACIT

SPACIT a fost elaborat în ideea de a răspunde nevoilor de  schimbare ale lumii şi chiar şi a celor mai diverse societăţi. Proiectul este poziţionat în Prioritatea Comenius 2: dezvoltarea metodelor de predare şi învăţare.[3]

Gândirea spaţială împreună cu folosirea tehnologiilor ICT şi a geoinformaţiei în educaţia secundară este o abilitate vitală pentru cetăţenii Europe2020, pe durată întregii vieţi. În conformitate cu aceasta, SPACIT oferă un sistem educaţional de pregătire şi pre-predare care se foloseşte de potenţialul tehnologiei informaţiei critic în dezvoltarea educaţiei cetăţeneşti în cadrul şi dincolo de sala de clasă. Produsele permit trainer-ilor să integreze oferte publice, private şi europene în geoinformaţie cu educaţie pentru cetăţenie activă.

 • SPACIT atacă lipsa unei dezvoltări educaţionale sistematice, care să permită profesorilor, elevilor, cât şi creatorilor programei şi a curriculumului să creeze o utilizare critică şi reflexivă a datelor/informaţiilor spaţiale.
 • SPACIT introduce un model al competenţelor şi al curriculumului pentru educaţia secundară. Trece de competenţele tehnice şi pune accentul pe competenţele asociate cu reprezentarea, comunicarea şi participarea tinerilor în societate.
 • SPACIT promovează aplicarea (geo)comunicării în cel de-al doilea curriculum al educaţiei
 • SPACIT promovează o abordare interdisciplinară îmbinând ştiinţele sociale, educaţia civică, geoinformatica, didactica şi pregătirea profesorilor cu tehnologii actuale, relevante şi esenţiale pentru educaţia profesorală.
 • Impactul proiectului va fi susţinut printr-o largă varietate de seminarii pentru profesorii traineri pe tot parcursul şi după sfârşitul duratei proiectului, explicând şi oferind avantajul mediilor online gratuite de învăţare (materiale prestabilite şi manuale online)

Ţinte şi obiective

SPACIT are ca scop furnizarea educaţiei relevante către profesori care să susţină activ Cetăţenia Spaţială la clasă prin furnizarea următoarelor valori:

 • un cititor online actual de societate geoinformativă, bazele tehnologice, implicaţiile ei sociale şi efectele economice pentru participanţi
 • un model de competenţă şi curriculum pentru o participare marită în societatea geoinformaţiei prin Cetăţenia Spaţială
 • materiale pentru profesori pentru învăţare/predare activă a abilităţilor şi competenţelor Cetăţeniei Spaţiale la elevi cu până la 4 unităţi de trening
 1. Concepte spaţiale de bază în înţelegerea corelaţiei între concepţiile absolute ale spaţiului folosite în geoinformatică şi conceptele sociale ale spaţiului folosite în sferele sociale/politice
 2. Gândirea spaţială în scopul înţelegerii şi creării de concepte relaţionale privind spaţiul
 3. GI- activarea Cetăţeniei Spaţiale – comunicare spaţială – a fi capabil de comunicare şi reflectare critică asupra reprezentărilor spaţiale (hărţi i.e.)
 4. GI- activarea Cetăţeniei Spaţiale – participare – a fi capabil de participare activă în procese decizionale colective

Grupuri ţintă

SPACIT ţinteşte spre formările profesionale şi de circulaţie care utilizează potenţialul tehnologiei geoinformaţiei în susţinerea educaţiei cetăţeniei spaţiale în cadrul şi în afara clasei. SPACIT utilizează livrările de tip faţă în faţă şi online. Produsele permit profesorilor traineri să introducă oferte publice, private şi europene în geoinformaţie cu educaţia necesară pentru o cetăţenie activă. SPACIT oferă o şansă majoră către viitoare dezvoltare profesională, trening-uri şi acreditări pentru profesorii europeni.

 

[1] Gryl, I., Jekel, T., Donert, K. (2010). GI and Spatial Citizenship. In T. Jekel, K. Donert, A. Koller (Eds.), Learning with GeoInformation. Berlin: Wichman Verlag

[2] Comunităţile Europene, 1976, p.22

[3] Policy aspects for School Education and 2011 priorities concerning Comenius Centralised Actions http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/2012/documents/kick-off-meeting_16-17_02/comenius_policy%20aspects_helland.pdf