Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/spatialcitizenship.org/public_html/wp-content/themes/oxygen/library/functions/core.php on line 32
Curs – RO

Curs – RO

Concepte de Spațiu Domeniul tehnologiei si metodologiei geo-media Educație Civică Comunicare geo-media si reflectie
Activitate de învățare: Pregătire Introducere în concepte spațiale Introducere în domeniul GIS & T Introducere în educația civică Introducere in Comunicarea Geo-media
Activitate de învățare: Explorarea Gândire spațială Aplicații geo-media fundamentale Participare și acțiune spațială Counter mapping și reprezentări spațiale alternative
Activitate de învățare: Crearea Acțiune și Spațiu Aplicații Geo-media avansate Negocierea și luarea deciziilor Reflecție asupra geo-mediei în practicile zilnice

Activitate de învățare: Aplicarea Urmare: diferite subiecte legate de SPACIT

Concepte de Spațiu – Modulul 1

Introducere: Obiectivul modulului

Obiectivul acestui modul este a oferi cursanților o inițiere comprehensivă în conceptele și reprezentările spațiului absolut și relativ. Legat de abordarea matură a spațiului, care este una din temeliile abordării SPACIT, acest modul este focalizat pe conștientizarea concepțiilor spațiale relaționale și a consecințelor sale in relațiile sociale de putere și în acțiunile (sociale) în mediul fizic. Conceptele relative ale spațiului implică construcția socială a sațiilor prin atașarea de semnificații materiei fizice. Urmând abordarea Gândirii Spațiale (NRC 2006) ne referim la spațiul fizic folosind concepte ale spațiului absolut, instrumente de reprezentare si procese cognitive.

Cursantul va înțelege conexiunea dintre cetățenie, spațiu si societate.

Listă de Capitole Durata
Modulul 1.Capitolul 1 (e.g. 1.1): Geografii Cotidiene 180 min.
Modulul 1.Capitolul 2 (e.g. 1.2): Gândire Spațială 90 min.
Modulul 1.Capitolul 3 (e.g. 1.3): Acțiune și Spațiu 135 min.

 Rezultate Scontate

 Acest modul va permite profesorilor să:

 • analizeze felul în care sunt create spații
 • înțeleagă în ce fel acțiunile și comunicarea dau formă spațiilor
 • învețe că spațiile pot fi contestate
 • afle cum GM contribuie la crearea de spațiu

Download – Modulul 1 Unit 1.1 Unit 1.2 Unit 1.3

Domeniul tehnologiei si metodologiei geo-media – Modulul 2

Introducere: Scopul modulului

Scopul acestui modul  este să permită cursanților să folosească Web 2.0- digital geo-media (GM) în moduri creative și semnificative ca intrumente de acțiune socială zilnică. De aceea, în relație cu Geographic Information Science & Technology, acest modul furnizează cunoștințe tehnice și metodologice fundamentale, cât și capacitățile necesare pentru manipularea eficientă a datelor geo-spațiale în forma procesării informaționale de tip GM; aceasta ar însemna consumul, producția și intuirea datelor GM, analiză realizată folosind GM, dar și alte aspecte ale comunicării tehnice în forma comunicării online.

După completarea acestei unități, cursanții ar trebui să fie capabili să își învețe proprii elevi:

 • să recunoască și să ilustreze conceptul de Digital Earth și intrumentele sale
 • să explice fundamentele conceptuale ale GIScience și Techonology Domain (GIS&T), în special domeniul informațiilor geografice (de exemplu: spațiu, timp. relații între spațiu și timp și proprietăți) și elementele acestora (entități discrete, evenimente și procese și câmpuri în spațiu și timp)
 • să aplice principiile fundamentale ale cartografiei și ale vizualizării referitoare la considerarea datelor (materiale pentru mapare, și abstractizări ale datelor: clasificare, selecție și generalizare), design cartografic (fundamente ale acestuia, simbolizare, colorare, tipografiere), utilizare și evaluare a hărții (citire, interpretare, analiză, marjă de eroare)
 • să compare și să contragă potențialul diferitelor date GM pentru exprimarea ideilor, opiniilor și viziunilor orientate spațial
 • să dezbată modalități de menținere și de construire a unei proprii baze de cunoștințe geo-informaționale și a unui set de deprinderi potrivit unei învățări continue

 

Listă de Unități Durată
Modulul 2.Unitatea 1: Introductere în GIS & T Domain 120-160 min.
Modulul 2.Unitatea 2: Aplicații Geomedia fundamentale 120-180 min.
Modulul 2.Unitatea 3: Aplicații Geomedia avansate 6-8 ore

Rezultate

După completarea acestei unități, cursanții ar trebui să fie capabili să își învețe proprii elevi:

 • să recunoască și să ilustreze conceptul de Digital Earth și intrumentele sale
 • să explice fundamentele conceptuale ale GIScience și Techonology Domain (GIS&T), în special domeniul informațiilor geografice (de exemplu: spațiu, timp. relații între spațiu și timp și proprietăți) și elementele acestora (entități discrete, evenimente și procese și câmpuri în spațiu și timp)
 • să aplice principiile fundamentale ale cartografiei și ale vizualizării referitoare la considerarea datelor (materiale pentru mapare, și abstractizări ale datelor: clasificare, selecție și generalizare), design cartografic (fundamente ale acestuia, simbolizare, colorare, tipografiere), utilizare și evaluare a hărții (citire, interpretare, analiză, marjă de eroare)
 • să compare și să contragă potențialul diferitelor date GM pentru exprimarea ideilor, opiniilor și viziunilor orientate spațial
 • să dezbată modalități de menținere și de construire a unei proprii baze de cunoștințe geo-informaționale și a unui set de deprinderi potrivit unei învățări continue

La finalizarea acestui modul, următoarele rezultate vor fi obținute:

 

Consum

 • Identificarea surselor geo-informaționale publice, de exemplu deschiderea de date pe aplicații  (web-)GIS, PPGIS, baze de date, cataloage de metadate
 • Exemplificarea diferitelor tiouri de GM în viața de zi cu zi și în societate
 • Determinarea unei locații și a unei identități folosind hărțile online, globurile virtuale, cât și aplicații  (web-)GIS

Analiză

 • Executarea operațiilor analitice de bază aplicate în mod obișnuit pentru rezolvarea unor probleme spațiale și pentru analizarea datelor spațiale tip GIS: operații de atribuire și problematizare, supranivelare, măsurători geometrice (distanță, lungime, direcție, formă, arie, proximitate)
 • Aplicare și organizarea funcționalității instrumentelor GM pentru a răspunde la întrebări simple și pentru a îndeplini cerințe referitoare la fenomenele spațiale
 • Evaluarea rezultatelor unei cerințe aanlitice îndeplinite

Transformare

 • Modificarea selecției și vizualizării datelor ca opțiune în mediile colaborative GM
 • Stabilirea și schimbarea etichetelor caracteristice cât și a marker-ilor și a aveluărilor locurilor abordate în mediile colaborative GM
 • Crearea de comentarii pe scenarii spațiale alternative în cadrul mediilor colaborative GM

Producție

 • Modificarea selecției și vizualizării datelor ca opțiune în mediile colaborative GM
 • Stabilirea și schimbarea etichetelor caracteristice cât și a marker-ilor și a aveluărilor locurilor abordate în mediile colaborative GM
 • Crearea de comentarii pe scenarii spațiale alternative în cadrul mediilor colaborative GM

 

Download – Modulul 2 Unit 2.1 Unit 2.2 Unit 2.3

Educație Civică – Modulul 3

Introducere: Obiectivul modului

Scopul modulului Concepte ale Educației civice este de a introduce cursantului în ideile esențiale pentru înțelegerea valorile pivot în spațiile cetățeniei, și anume, principiile democratice și drepturile fundamentale ale omului.

Conceptele  modulului Educației civice acordă o atenție deosebită rolului instituțiilor noilor comunități media, precum și relațiilor de putere în societate. Cursantul va fi familiarizaț cu cunoștințele, aptitudinile și abilitățile necesare pentru participarea și luarea deciziilor în societate pe fondul considerentelor normelor sociale, ca fundamente practicabile .

Acest modul este format din trei unități:

 • Introducere în Educația civică
 • Participare și Acțiune spațială
 • Negociere și  luarea deciziilor cu Geo-media

 

Lista unităților Durată
Modulul 3.Unitatea 1: Introducere în Educația civică 190 min.
Modulul 3.Unitatea 2: Participare și Acțiune spațială 190 min.
Modulul 3.Unitatea 3: Negocierea și  luarea deciziilor cu Geo-media 90 min.

 

Rezultatele învățării

La sfârșitul acestui modul, următoarele rezultate vor fi vizibile:

La nivelul meta

 • Exemplificarea faptul că normele sociale sunt fundamental practicabile
 • Discutarea propriul rolul în calitate de cetățean emancipat, dispus să-și susțină propriile interese și colective
 • Regândirea normelor sociale, pe fondul celor alternative
 • Arătarea modul în care puteți contesta discursurile dominante în timp ce schimbați opinii și perspective alternative, în calitate de cetățean  emancipat
 • Exprimarea proprilor concepții despre lume, în sensul intereselor negociate democratic a participării prin diferite tipuri de Geomedia ( GM ) disponibile
 • Aplicarea principilor de SPACIT pentru medii mondiale de viață și probleme spațiale pe scara locală, regională, națională și globală

Concepte ale cetățeniei

Valori și atitudini

 • Amintirea  principilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului
 • Practicarea democrației și a drepturilor omului ca principiu fundamental al comuniunii celor două
 • Aplicarea principiilor democratice și a drepturilor omului ca baze ale negocierii și construirii spațiului

Informații

 • Exemplificarea noilor moduri de communicare și discuții prin intermediul  Web-ului 2.0
 • Aplicarae noi modalități de obținere a informatiei prin intermediul Web-ului 2.0
 • Dezbaterea relației dintre discursuri și norme sociale
 • Punerea de întrebări aupra normelor sociale dominante și discutarea sau acceptarea lor în mod matur/conștiincios.
 • Împărtășirae alternativelor discutate cu alții și în  mediile online

Participare

 • Dezbaterea propriul rol ca cetățean împuternicit
 • Discutarae importanței GM-ului pentru participarea în context a Web-ului 2.0
 • Contribuirea cu ideii și opinii în procesul de luare a deciziilor prin colaborarea GM–ului digital
 • Utilizarea posibilităților prezente ale GM-ului digital pentru a exprima, discuta, și negocia opiniile și ideile cu alții
 • Luarea decizilor pentru și împotriva unor anumite construcții spațiale, fiind conștienți de consecințele lor.

Instituțional/ de apartenență

 • Contrastul, spațiu versus comunitățile sociale
 • Comparația și contrastul diferitelor persoane care au interese în activitatae unei organizații (stakeholders), cu privire la costrucția spațiului și a comunicării dominante
 • Dezbaterea importanței comunităților fluente (cum ar fi pe web) ca zone de participare
 • Întrebări despre normele instituționale și dominație
 • Ilustrarea rolului și a puterii instituților politice pentru construcția spațiului
 • Navigarea în comunitățile fluente și comunicarea cu instituțiile politice

 

Download – Modulul 3 Unit 3.1 Unit 3.2 Unit 3.3

Comunicare geo-media si reflectie – Modulul 4

Scopul unitatii

Aceasta unitate introduce domeniul comunicarii bazate pe geomedia. A fost creata ca o resursa online pentru a oferi flexibilitate in invatarea individuala. De accea, nu exista un ordin fix pentru activitatile pregatite. Alegeti sa incepeti sau sa continuati cu ce doriti.

Dupa ce ati completat unitatea, trainerii ar trebui sa-si sprijine studentii sa:

 • Explice caracteristicile geomediei
 • Discute rolul mediei in comunicare
 • Discute de ce este important in cadrul comunicarii interactive sa schimbam, sa verificam si ca confirmam informatia
 • Sa aleeaga ( sa asculte, sa citeasca sau sa proceseze) contextul scris pentru a primi informatii despre subiectele legate de spatiu
 • Sa explice de ce consumarea geomediei este punctul de plecare pentru constructia ipotezei despre spatiu
 • Sa dezbata importanta cunoasterii conditiilor interne si externe ale constructiei procesului spatial in timp ce utilizeaza geomedia
 • Sa faca legatura avtiv intre comunicare si mediul in care traieste

 

Lista de activitati Durata
4.1.1: Media si comunicarea app. 30 min.
4.1.2: Comunicarea geomedia si reprezentarile spatiale app. 30 min.
4.1.3: Comunicarea geomedia: stiinta, abilitati si talente app. 45 min.
4.1.4: Comunicare geomedia: pregatiti-va lectiile app. 45 min.
4.1.5: Urma internetului al geomediei alternative app. 45 min.

Metode/ Metodologii

Aceasta unitate implica utlizarea :

 • Lucrului cu webul 2.0 bazat pe unelte geomedia;
 • Lucrului cu tabele si fise de lucru,
 • Citirea textului ,
 • Scrisul frazelor scurte,
 • Crearea unor harti conceptuale;
 • Crearea unei harti subiective.

Instructiuni pentru unitate

In aceasta unitate, nu exista o ordine fixa pentru a face aceste activitati preparatorii. Alegeti sa incepeti sau sa continuati cu ce doriti. Va rog, verificati cutia cu “ Cerinte informationale anterioare” la inceputul fiecarei activitati pentru a fi sigur ca aveti deja stiinta pe activitatile realizate.

Download – Modulul 4 Unit 4.1 Unit 4.2 Unit 4.3